NTD, m-PDA, CAS 138171-14-9, N,N′-Diphenyl-N,N′-bis(p-tolyl)-1,4-phenylenediamine, HTM

Posted in Hole Transport, Intermediates, OLED, OPC, OPD, Organic Photoconductors, Perovskite solar cell

Chemical Name: N,N′-Diphenyl-N,N′-bis(p-tolyl)-1,4-phenylenediamine

CAS No.: 138171-14-9

1M code: HT1149

Purity: 97+% (NMR)

Package: as per demand